Hoppa över till innehåll

Resebidrag för turné i Norden

2009 oktober 7

Tidigare i år försökte jag hjälpa Saga Septett att hitta resebidrag till sin Norgeturné, men det visade sig svårt då det var väldigt kort tidsfrist på att hitta finansiering. Det gav däremot en kunskap om vad det finns för möjligheter att hitta pengar till sina turnéer (inom Norden) om man har en långsiktig plan (minst 6 månader i förväg).

Här är lite exempel på vad man kan söka:
Nordisk Kulturfond
www.nordiskkulturfond.dk
Fondens uppgift är att främja det kulturella samarbetet mellan de nordiska länderna. Det gäller ett kulturellt samarbete såväl inom som utanför Norden. Bidrag kan beviljas till exempelvis turnéer.

Vem kan söka?
Enskilda personer, föreningar/nätverk, organisationer, samt privata och offentliga institutioner.

Hur mycket beviljar fonden?
75-80% av ansökningarna ligger på intervallet upp till 100.000 danska kronor. Fonden beviljar i regel inte bidrag som är högre än 500.000 danska kronor.

Fonden är i första hand delfinansiär och beviljar upp till 85% av projektets totala kostnader.

Nästa ansökningsfrist är 1 februari 2010.

Svensk-Danska Kulturfonden
www.norden.se/danmark.asp
Fonden främjar svensk-danskt samarbete genom stöd till bland annat kultur.

Vem kan söka?
Sökande kan vara enskilda personer, organisationer, föreningar, institutioner mfl.

Hur mycket beviljar fonden?
I regel högst 20.000 SEK per projekt.

Ansökningsdatum
Ansökning en gång per år och är senast 1 april och beslutas i juni.

Svensk-Norska Samarbetsfonden
www.norden.se/norge.asp
Stöd kan sökas för projekt som har en utpräglad Svensk-Norsk profil inom ex musik.

Vem kan söka?
Sökanden kan vara en grupp, institution, förening eller enskild person. Medborgarskap i Sverige eller Norge krävs inte; däremot skall man vara bosatt eller huvudsakligen verksam i något av dessa två länder.

Hur mycket beviljar fonden?
Fonden har ingen möjlighet att helfinansiera projekt. I regel kan högst 40 000 SEK per projekt beviljas.

Ansökningsdatum
De håller på att förändra deras bidragsmöjligheter (senaste ansökningsdatum var 15 jan 2009).
Information om bidragsmöjligheter för år 2010 med anvisningar och ansökningshandlingar publiceras i december 2009.

Kulturrådet
www.kulturradet.se
Hos Kulturrådet kan man söka inom ”fria musikgrupper”, men det är redan försent för 2010. Ansökningarna skulle vara inne redan 1 juni i år.

Det är heller inte säkert att Kulturrådet kommer finnas kvar på det sätt som det gör nu heller…

Det är alltså inte så lätt att hitta finansiering och det tar lång tid att få klart något, särskilt med tanke på att många av dem håller på att förändra sina bidragsmöjligheter.

Är det någon som känner till fler intressanta stipendier eller resebidrag så mejla mig gärna på info@bandmeeting.se

/Patrik Strömberg, arrangör av the BandMeeting

Inga kommentarer än

Lämna en kommentar

OBS: Du kan använda basic XHTML i dina kommentarer. Din mejladress kommerl never bli publicerad om du inte väljer själv att skriva din i textfältet.

Följ den här kommentar feed via RSS